Wednesday, June 19, 2024

1-วัฒนธรรม

1-วัฒนธรรม

Dec 7, 2021

IN HARMONY WITH THE SEASONS : โทจิ

1-วัฒนธรรม

Nov 15, 2021

วิวัฒนาการแห่งซูชิ

1-วัฒนธรรม

Nov 11, 2021

IN HARMONY WITH THE SEASONS : ชิจิโกะซัง

1-วัฒนธรรม

Aug 10, 2021

IN HARMONY WITH THE SEASONS : โนดาเตะ

1-วัฒนธรรม

Jul 16, 2021

IN HARMONY WITH THE SEASONS : วันเหมายัน

จิโตเสะ อาเมะ (ลูกอมพันปี) ขนมที่ให้เด็กๆ ในวันพิเศษนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาว

1-วัฒนธรรม

Oct 4, 2020

IN HARMONY WITH THE SEASONS : ชิจิโกะซัง

“โซเม็ง (เส้นหมี่)” เป็นอาหารเลิศรสแบบดั้งเดิมในฤดูร้อน แต่เดิมคิดค้นมาเป็นอาหารว่างเพื่ออุทิศให้แก่เด็กๆ ที่เสียชีวิต พวกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกละเลย โดยในอดีตจะมีการเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษใบหม่อน แล้วต่อมาจึงใช้แถบกระดาษที่มีสีสันสดใสสำหรับการประดับตกแต่งในเทศกาลทานาบาตะแทน

1-วัฒนธรรม

Sep 13, 2020

IN HARMONY WITH THE SEASONS : ทานาบาตะ

1-วัฒนธรรม

Jul 4, 2020

IN HARMONY WITH THE SEASONS: นิวไบ (Nyubai)