นีนาเมะไซ (Niiname-sai) หนึ่งในพิธีกรรมหลวงที่จัดขึ้นในพระราชวัง โดยจักรพรรดิจะทรงนำเมล็ดพืช 5 ชนิต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวสดใหม่ของบิ ถวายแต่เทพเจ้าผู้สร้างประเทศญี่ปุ่น ตามหสักความเชื่อของลัทธิ์ชินโต เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณต่อเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ทรงบันตาลความสงบสุข จึงถือเป็นหนึ่งไนพิธีการหลวงที่สำคัญที่สุด ต่อมางานเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตนินาเมไซก็เริ่มแพร่หลายมาสู่กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยจะจัดพิธีการที่ศาลเจ้าประจำท้องถิ่นหรือสถานที่สาธารณะ
นีนาเมะไซ (Niiname-sai) เป็นการแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อเทพเจ้าแห่งธรรมชาติ ด้วยความเชื่อที่ว่าผลผลิตฮันอุดมสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมานั้นมาจากความกรุณาของเทพเจ้า อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความอุตสาหะในการทำงานซองเหล่าเกษตรกร เพื่อเป็นเครื่องบรรณาการแต่เทพเจ้า เมล็ดพืช เช่น เมล็ดข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยว เมล็ดบาร์เลย์ ถั่ว และพืชผักต่างๆ จะถูกนำไปถวายแด่เทพเจ้าที่แท่นบูชา นอกจากนี้พิธีการยังมีการเสิร์ฟสาเกให้แก่ผู้ร่วมงานเทศกาล ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผลผลิตในปีถัดไปนั้นอุดมสมบูรณ์

ผู้เขียน: ริเอโกะ อิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อค้นพบต่างๆ เพื่อปรับใช้กับวิถีชีวิตยุคใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Tama Art University
Comments