Saturday, May 25, 2024

ฮอกไกโด

อยู่เหนือสุดพรมแดนญี่ปุ่น มีพื้นที่กว้างปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ หรือดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สกีหรือสโนบอร์ดในฤดูหนาวที่รีสอร์ทฤดูหนาวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น เดินชมหรือปั่นจักรยานกลางทุ่งกว้าง ล้วนเป็นกิจกรรมที่ฮอกไกโดที่เป็นดั่งสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง

ฮอกไกโด

บทความล่าสุดเกี่ยวกับฮอกไกโด