ประเทศญี่ปุ่นมีสี่ฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด จึงมีดอกไม้นานาชนิดให้รับชม แต่ดอกไม้โปรดของผู้คนจนถึงขณะนี้ก็คือดอกซากุระ
ประเทศญี่ปุ่นมีสี่ฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด จึงมีดอกไม้นานาชนิดให้รับชม แต่ดอกไม้โปรดของผู้คนจนถึงขณะนี้ก็คือดอกซากุระ
ฤดูกาลสำหรับการชมซากุระตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นมาเยือนพร้อมกับวันเด็กผู้หญิงตามปฏิทินจันทรคติ อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วในช่วงเวลาดังกล่าว แต่อากาศเย็นๆ ของฤดูใบไม้ผลิก็มักจะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง แต่ถึงอย่างนั้น ดอกไม้ที่เบ่งบานก็ช่วยให้ผู้คนรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นเวลาออกไปเพลิดเพลินกับสัญลักษณ์แห่งการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ
การชมซากุระยามค่ำคืนก็เป็นวิธีฆ่าเวลาที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบเช่นกัน แต่ก็มีความแตกต่างด้านอารมณ์ ความรู้สึก อยู่เล็กน้อยระหว่างการชมดอกไม้ของผู้คนในยุคปัจจุบันและผู้คนในอดีต 
ในสมัยโบราณซากุระเป็นดอกไม้สำหรับไว้อาลัยผู้ตาย แต่เดิมนั้นซากุระจะมีความงดงามที่สุด เมื่อกลีบดอกร่วงลงสู่พื้น ซึ่งเป็นการสื่อถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตคน บางทีก็ถูกมองว่าเป็นการเชื้อเชิญอย่างมีพิธีรีตองให้ผู้ที่ล่วงลับหวนคืนกลับมา จึงมีการรับชมซากุระเบ่งบานด้วยความรู้สึกของการระลึกถึง ในขณะที่การหวนหาดอกไม้งดงามและการดื่มเหล้าจะแฝงนัยว่ามีความรู้สึกล้ำลึกต่อผู้ที่ก้าวไปข้างหน้าก่อนพวกเรา

ผู้เขียน: ริเอโกะ อิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อค้นพบต่างๆ เพื่อปรับใช้กับวิถีชีวิตยุคใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Tama Art University
Comments