Sunday, June 23, 2024

โทโฮคุ

โทโฮคุอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เป็นดั่งเพชรอันซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่อยากมาผ่อนคลาย ใกล้ชิดธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งเทศกาลหน้าร้อน อาหารอันเป็นเอกลักษณ์ และข้าวพันธุ์เลิศของญี่ปุ่น ล้วนเป็นเหตุผลที่ต้องไปเยือนโทโฮคุ

โทโฮคุ

บทความล่าสุดเกี่ยวกับโทโฮคุ