Friday, October 23, 2020

1-วัฒนธรรม

วัฒนธรรมญี่ปุ่นกับโรคระบาด

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่นได้ประสบกับโรคระบาดหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยการร่วมแรงร่วมใจของผู้คน “social distance ที่เ...

อ่านเพิ่มเติม

2-สถานที่

ทริป 2 วัน 1 คืน จากโตเกียว (1) สู่กุมมะเมืองแห่งธรรมชาติ-นีงะตะเมืองแห่งหิมะ

กุมมะเมืองแห่งธรรมชาติ-นีงาตะเมืองแห่งหิมะ หากคุณเคยเดินทางมาญี่ปุ่นหลายครั้งและรู้จักโตเกียวทุกซอกทุกมุมแล้ว นี่คือบทความที่จะพาคุณไปรู้จักสถ...

อ่านเพิ่มเติม

6-ประสบการณ์

กิจกรรมฤดูหนาวทั้ง7 ในภูมิภาคโทโฮคุตอนเหนือ

1. เล่นกีฬา ฤดูหนาวในบริเวณตอนเหนือของโทโฮคุ เปรียบเหมือนสวรรค์ของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกีฬาฤดูหนาว ภูเขาสูงที่รายล้อมต่างปกคลุมไปด้วยชั้นห...

อ่านเพิ่มเติม

1-วัฒนธรรม

มารยาทในการอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่น

ละเอียดทุกขั้นตอน สำหรับคนญี่ปุ่นแล้ว วัฒนธรรมการอาบไม่ได้มีเพื่อชำระร่างกายเพียงเท่านั้น แต่การอาบน้ำคือการชำระทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งถือเป็...

อ่านเพิ่มเติม

2-สถานที่

ความสนุกสนานรอบ ภูเขาไฟฟูจิ (3): ฟูจิคิวไฮแลนด์

พบความระทึกใจที่ตีนภูเขาไฟฟูจิ ฟูจิคิวไฮแลนด์น่าจะเป็นสวนสนุกที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดสําหรับการกรีดร้องสุดเสียงขณะนั่งรถไฟเหาะที่สูง เร็วและชั...

อ่านเพิ่มเติม

โพสต์แนะนำ

วัทเทนชั่นมูฟวี่

หมวดหมู่

บทความล่าสุด