Saturday, January 18, 2020

ชูโงะคุ

ชูโงะคุตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ หมู่เกาะในแถบทะเลเซโตใน ปราสาท แหล่งประวัติศาสตร์ และมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโก ควรค่าแก่การเดินทางไปภูมิภาคอันทรงเสน่ห์แห่งนี้ของญี่ปุ่น

บทความล่าสุดเกี่ยวกับชูโงะคุ

ออกเดินทางในบรรยากาศชวนคิดถึง

จังหวัดนีงะตะเป็นหนึ่งในแหล่งผลิต ข้าวอันดับต้นของญี่ปุ่น มีเอกลักษณ์ เป็นทิวทัศน์ของนาข้าวและชนบทอัน เรียบง่าย แต่ถนนโบราณของนีงะตะก็ ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมเช่นกัน เพราะเต็มไปด้วยบรรยากาศให้ชวน คิดถึงยุคโบราณเหมือนกับได้ย้อน เวลาไปยังอดีต นาขั้นบันไดกว้างสุดลูกหูลูกตาและวิวชนบท นาข้าวในเมืองโทกามาจิ จังหวัดนีงะตะ โดยเฉพาะในบริเวณมัตสึไดและมัตสึโนะยามะมีทิวทัศน์ที่สวยงามระดับที่จะประทับใจไปอีกนาน และยังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 ทิวทัศน์ชนบทที่โด่งดังมากที่สุด สีเขียวขจีจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีทองในฤดูใบไม้ร่วง เกิดเป็นวิวอันหลากหลายให้เราได้ตื่นตาในทุกฤดูกาล จองที่พักของ คนท้องถิ่นก็เป็นความคิดที่ไม่เลว นอกจากจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวนาแล้ว ยังได้สัมผัสการต้อนรับแบบด้ังเดิมของญีุ่่นแท้ๆ...