ปลาไหลอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินเอ แร่ธาตุซึ่งจําเป็นต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
“โดโยะ” หมายถึงช่วงเวลา 18 วันก่อนสิ้นสุดฤดูกาล เกิดขึ้นปีละ 4 ครั้ง โดยในฤดูร้อนนั้นเรียกว่า “นัตสึโนะโดโยะโนะอุชิโนะฮิ ” เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง โดยในช่วงดังกล่าวคนญี่ปุ่นจะมีธรรมเนียมรับประทานปลาไหลทะเลหรือปลาไหลน้ำจืด อย่างไรก็ดีประเพณีนี้กลับไม่ได้มีความเป็นมายาวนานนัก 
หนึ่งในประวัติความเป็นมาอ้างถึง ฮิรากะ เก็นไน (Hiraga Gennai) นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ และนักเขียนผู้มากความสามารถ เป็นผู้ริเริ่มประเพณีนี้ในสมัยเอโดะ หรือราวศตวรรษที่ 18 แท้จริงแล้วแนวคิดของนัตสึโนะโดโยโนะอุชิโนะฮินั้น มาจากเจ้าของร้านขายปลาไหลแห่งหนึ่ง ขอให้ฮิรากะเป็นผู้วางแผนการประชาสัมพันธ์ร้านให้ ซึ่งในขณะนั้นฮิรากะเป็นที่รู้จักในด้านการสังเคราะห์และสะสมพลังงานไฟฟ้าสถิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้รับมาจากชาติตะวันตก และกำลังศึกษาวิธีการสังเคราะห์กระแสไฟฟ้าจากปลาไหลทะเล
โหราศาสตร์ตะวันออกโบราณกล่าวว่า ฤดูร้อนมีความเกี่ยวซ้องกับ “ธาตุไฟ” และไฟต้องดับด้วยน้ำ โดยคำว่า “โดโยะ” ในโดโยะโนะอุชิ หมายถึง น้ำ ซึ่งตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น สีดำเป็นตัวแทนของน้ำจึงก่อเกิดเป็นความคิดที่ว่า สิ่งที่มีสีดำจะสามารถยับยั้งธาตุไฟได้ จากตรงนั้นเองที่นำไปต่อยอดสู่แนวคิดที่ว่า ของที่มีสีดำจะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ และเป็นที่มาของการรับประทานปลาไหลซึ่งมีสีดำในช่วงฤดูร้อน อันจะช่วยต่อสู้กับความเหนื่อยล้าจากสภาพอากาศแสนร้อนระอุ

ผู้เขียน: ริเอโกะ อิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อค้นพบต่างๆ เพื่อปรับใช้กับวิถีชีวิตยุคใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Tama Art University
Comments