Tuesday, July 16, 2024

ประสบการณ์

ไม่ว่าจะเป็นปีนเขา ขับรถ ขี่จักรยาน สกี ล่องเรือ แต่งกิโมโน ทำเครื่องปั้นดินเผา ก็ล้วนสัมผัสประสบการณ์ได้ที่ญี่ปุ่น