“โซเม็ง (เส้นหมี่)” เป็นอาหารเลิศรสแบบดั้งเดิมในฤดูร้อน แต่เดิมคิดค้นมาเป็นอาหารว่างเพื่ออุทิศให้แก่เด็กๆ ที่เสียชีวิต พวกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกละเลย โดยในอดีตจะมีการเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษใบหม่อน แล้วต่อมาจึงใช้แถบกระดาษที่มีสีสันสดใสสำหรับการประดับตกแต่งในเทศกาลทานาบาตะแทน
“โซเม็ง (เส้นหมี่)” เป็นอาหารเลิศรสแบบดั้งเดิมในฤดูร้อน แต่เดิมคิดค้นมาเป็นอาหารว่างเพื่ออุทิศให้แก่เด็กๆ ที่เสียชีวิต พวกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกละเลย โดยในอดีตจะมีการเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษใบหม่อน แล้วต่อมาจึงใช้แถบกระดาษที่มีสีสันสดใสสำหรับการประดับตกแต่งในเทศกาลทานาบาตะแทน
ประเทศญี่ปุ่นมีสี่ฤดูกาล รวมถึงพิธีกรรมและเทศกาลต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับแต่ละฤดูกาล สองเทศกาลที่มีความสำคัญในช่วงฤดูร้อนก็คือ “ทานาบาตะ” และ “โอบ้ง” ระยะเวลาของเทศกาลดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ แต่ทั้งสองเทศกาลต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึง กล่าวคือมีการ “สื่อสาร” กับวิญญาณของผู้คนที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งบรรพบุรุษด้วย โดยจะมีการจุด “มุคาเอบิ (ไฟต้อนรับ)” และ “โอคุริบิ (ไฟอำลา)” ในช่วงต้นและท้ายเทศกาลโอบ้ง เพื่อช่วยให้ดวงวิญญาณเดินทางระหว่างโลกทั้งสองได้อย่างราบรื่น
อาหารยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมแบบญี่ปุ่นด้วย ภาพที่เห็นด้านบนเป็นอาหารเลิศรสตามฤดูกาลสำหรับฤดูร้อน เช่น แตงโมแช่เย็น โซเม็ง (เส้นหมี่ที่มักจะรับประทานแบบเย็น) ถั่วแระญี่ปุ่น (ถั่วเหลืองฝักอ่อน) วุ้นถั่วแดง และผักดอง อาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ ผ้าห้าสีและกระดาษใบหม่อนมีต้นกำเนิดมาจากประเพณีเกี่ยวกับตำนานนิยม เพราะในอดีตเคยมีการใช้พวกมันในการขอบคุณธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และภาวนาเพื่อให้เก็บเกี่ยวพืชผลได้อุดมสมบูรณ์ ภาพที่เห็นจึงเป็นโต๊ะแบบดั้งเดิมอันงดงามในฤดูร้อนนั่นเอง

ผู้เขียน: ริเอโกะ อิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อค้นพบต่างๆ เพื่อปรับใช้กับวิถีชีวิตยุคใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Tama Art University
Comments