Sunday, July 14, 2024

ชูบุ

ภูมิภาคชูบุอันมีพื้นที่ฝั่งตะวันตกติดทะเลญี่ปุ่น และตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก เต็มไปด้วยสถานที่ธรรมชาติอันงดงาม ยังเป็นที่ตั้งของเมืองนาโงย่าเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ทั้งยังมีทัศนียภาพอันสวยงามดั่งฝันในทุกพื้นที่ ทั้งเทือกเขาแอลป์อลังการ ชายฝั่งงดงามของ
ชิซุโอกะ ภูเขาไฟฟูจิอันโด่งดัง

ชูบุ

บทความล่าสุดเกี่ยวกับชูบุ