จิโตเสะ อาเมะ (ลูกอมพันปี) ขนมที่ให้เด็กๆ ในวันพิเศษนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาว
จิโตเสะ อาเมะ (ลูกอมพันปี) ขนมที่ให้เด็กๆ ในวันพิเศษนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาว
ชิจิโกะซัง เป็นการเฉลิมฉลองแก่เด็กๆ ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายนตามปฏิทินจันทรคติ “ชิจิ โกะ ซัง” แปลตรงตัวได้ว่า “7 5 3” หมายถึงเลขอายุของเด็กๆ ที่ได้รับการเฉลิมฉลองนั่นเอง สมัยก่อนในประเทศจีนมีความเชื่อว่า 3 5 7 เป็นเลขแห่งโชคดี นำมาบวกกันจึงกลายเป็นวันที่ 15 นอกจากนี้ด้วยตัวมันเองยังมีความหมายถึงพลังแข็งแกร่งที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอีกด้วย
มีความเชื่อว่าเด็กจะได้รับความสามารถทางด้านภาษาในวัย 3 ขวบ ความฉลาดหลักแหลมในวัย 5 ขวบ ฟันในวัย 7 ขวบ และยังเชื่อว่าเด็กเล็กอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณ เมื่อถึงวัย 7 ขวบจึงจะได้เป็นมนุษย์อย่างเต็มตัว
สมัยก่อนอัตราการเสียชีวิตในเด็กยังสูงกว่าปัจจุบันมาก คงจะจินตนาการได้ไม่ยากถึงใบหน้าอันปลื้มปิติของพ่อแม่ในวันที่ได้เฉลิมฉลองการเติบโตของลูก และยังคงเป็นเครื่องเตือนใจแก่เด็กๆ ให้รับรู้ถึงการเติบโตของตนเองด้วย เด็กผู้หญิงหลายๆคนจึงเริ่มแต่งหน้ากันวันนี้เป็นครั้งแรก เหมือนเป็นสัญญาณว่าโตเป็นสาวแล้วอย่างไรอย่างนั้น

ผู้เขียน: ริเอโกะ อิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อค้นพบต่างๆ เพื่อปรับใช้กับวิถีชีวิตยุคใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Tama Art University
Comments