Sunday, July 21, 2024

ชิโกะคุ

ชิโกะคุเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยจังหวัดโทคุชิมะ คางาวะ เอะฮิเมะ และโคชิ ที่นี่มีทั้งแม่น้ำใหญ่ เกาะมากมาย ทางปั่นจักรยานอันงดงาม ยังมีวัด 88 แห่งอันเลื่องชื่ออยู่รอบเกาะ หรือจะไปเยือนเกาะนาโอชิมะแหล่งศิลปะก็ได้ ไม่ผิดหวังกับสถานที่ท่องเที่ยวในชิโกะคุแน่นอน

ชิโกะคุ

บทความล่าสุดเกี่ยวกับชิโกะคุ