ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่นได้ประสบกับโรคระบาดหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยการร่วมแรงร่วมใจของผู้คน “social distance ที่เราเรียกกันในปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ทำกันมานานแล้วในสมัยเอโดะ คนเอโดะรู้ดีว่าต้องป้องกันจากโรคระบาดอย่างไร จึงมีความหวังและไม่ท้อถอยแม้ในช่วงเวลาแบบนี้” กล่าวโดย Robert Campbell อธิบดีสถาบันวรรณกรรมญี่ปุ่นแห่งชาติ
บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวรรณกรรมญี่ปุ่นแห่งชาติมีเขียนไว้ว่า “ที่สถาบันวรรณกรรมญี่ปุ่นแห่งชาติมีวรรณกรรมญี่ปุ่นโบราณเก็บไว้มากมายทั้งต้นฉบับและแบบดิจิทัล รวมถึงนิทาน บทกวี และหนังสือทางการแพทย์ที่เขียนเกี่ยวกับโรคระบาดในสมัยเอโดะ พร้อมทั้งภาพประกอบที่ถูกวาดไว้อย่างงดงาม เล่าเรื่องราวว่าผู้คนสมัยนั้นเผชิญหน้าและต่อสู้กับโรคภัยมาได้อย่างไร และยังสามารถฟื้นฟูสังคมกลับมาอีกครั้งได้อีก อาจมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันด้วย
เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเราที่ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ วันหนึ่งเราจะสามารถมองกลับไปเห็นเหตุการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กลายเป็นความทรงจำไปแล้ว หวังว่าคุณค่าของวรรณกรรม ภาษา และประวัติศาสตร์ของศิลปะญี่ปุ่น จะจุดไฟแห่งความหวังให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อย”
บทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์โรคระบาดในอดีตจะช่วยให้เรารวมพลังกันเอาชนะเหตุการณ์ COVID-19 นี้ไปได้แน่นอน WAttention ได้เผยแพร่และบอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาหลายปีแล้ว ส่วนครั้งนี้ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้สบายใจขึ้นบ้าง
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสถาบันวรรณกรรมญี่ปุ่นแห่งชาติ 
www.nijl.ac.jp/koten/learn/post-15.html

Robert Campbell

นักวิชาการและอธิบดีของสถาบันวรรณกรรมญี่ปุ่นแห่งชาติ (NIJL) โตเกียว
เกิดในนิวยอร์ค  และจบการศึกษาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ เบิร์กลีย์ (ปริญญาตรี ปี 1981) และภาควิชาภาษาและอารยธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ปริญญาโท ปี 1984, ปริญญาเอก ปี 1992) Campbell ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณกรรมสมัยเอโดะ ในฐานะนักศึกษาภาควิชาภาษาและวรรณกรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคิวชู ในจังหวัดฟุกุโอกะ (ปี 1985) หลังจากนั้นก็ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาด้วยการเป็นอาจารย์ผู้ช่วย (ปี 1987) แล้วจึงย้ายมาประจำที่สถาบันวรรณกรรมญี่ปุ่นแห่งชาติ โตเกียว ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ปี 1995) ย้ายไปประจำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในปี 2000 และกลับมาเป็นอธิบดีของสถาบันวรรณกรรมญี่ปุ่นแห่งชาติในปี 2017 เป็นต้นมา
วิจัยของ Robert Campbell เน้นเกี่ยวกับวรรณกรรม ศิลปะ สื่อ และวาทกรรมทางปัญญาของญี่ปุ่นในยุคปลายเอโดะถึงต้นเมจิ นอกจากเขาจะทำงานเรียบเรียงและสนับสนุนวรรณกรรมญี่ปุ่น ศิลปะ และภาพยนต์จำนวนมากแล้ว ยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรในสื่อของญี่ปุ่น นักวิเคราะห์ข่าว นักเขียนหนังสือพิมพ์ นักวิจารณ์หนังสือ และยังมีชื่อเสียงในสื่อวิทยุอีกด้วย
ข้อมูลจาก: robertcampbell.jp/biography/
Comments