Wednesday, October 16, 2019

สุดยอด 6 อันดับเทศกาลดอกไม้ไฟในญี่ปุ่น (4~6)

อาบแสงเจิดจ้างดงามในเทศกาลดอกไม้ไฟของญี่ปุ่น ระเบิดสีสันในฤดู ‘ฮานาบิ (ดอกไม้ไฟ)’ ที่กําลังจะมาถึง! ไม่ว่าจะเป็นลวดลายงดงามชวนให้ตกตะลึงบนท้องฟ้า หรือขบวนพาเหรดช่วงเทศกาลอันมีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยดึงความกระตือ รือร้น ของชาวญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน มาเล็งหาสถานที่สุดยอดเพื่อรับชมและสนุกสนานกับ ‘ฮานาบิ’ (ดอกไม้ไฟ) ชั้นเลิศของญี่ปุ่นกัน! งานเทศกาลดอกไม้ ไฟโตโยตะ โอยเด็น มัตสึริ เมืองโตโยตะ จังหวัดไอจิ   งานเทศกาลนี้เริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานมานี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของสมาคมช่างทําดอกไม้ไฟแห่งญี่ปุ่น (Japan Fireworks Artists Association) เป็นการแสดง “ดอกไม้ไฟประสานท่วงทํานอง” โดยจุดดอกไม้ไฟทรงกระบอกต่อเนื่องเป็นชุดในแนวกว้าง อีกทั้งยังมีโปรแกรมการแสดงนํ้าตกไนแอการาสูง 30 เมตรอีกด้วย ข้อมูลเหตุการณ์ 31 กรกฎาคม ดอกไม้ ไฟ 13,000 ดอก ผู้เข้าชม 360,000 คน เวลาจัดแสดง: 19:10...

สุดยอด 6 อันดับเทศกาลดอกไม้ไฟในญี่ปุ่น (1~3)

อาบแสงเจิดจ้างดงามในเทศกาลดอกไม้ไฟของญี่ปุ่น ระเบิดสีสันในฤดู ‘ฮานาบิ (ดอกไม้ไฟ)’ ที่กําลังจะมาถึง! ไม่ว่าจะเป็นลวดลายงดงามชวนให้ตกตะลึงบนท้องฟ้า หรือขบวนพาเหรดช่วงเทศกาลอันมีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยดึงความกระตือ รือร้น ของชาวญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน มาเล็งหาสถานที่สุดยอดเพื่อรับชมและสนุกสนานกับ ‘ฮานาบิ’ (ดอกไม้ไฟ) ชั้นเลิศของญี่ปุ่นกัน! โอมางาริ โนะ ฮานาบิ งานประกวดดอกไม้ไฟจากทั่วญี่ปุ่น เมืองไดเซน จังหวัดอาคิตะ โอมางาริมีฉากหลังในอุดมคติสําหรับการจุดดอกไม้ไฟ คือภูเขาสองลูกและพื้นที่ริมแม่นํ้า ช่างฝีมือชั้นยอดทั้งหลายจะมาแข่งกันจัดแสดงดอกไม้ไฟประกอบดนตรีอย่างสุดฝีมือ เพื่อชิงรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอันเป็นที่ปรารถนา งานประกวดนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจน เข้าสู่ปีที่ 103 แล้ว นับเป็นงานซึ่งมีการจุดดอกไม้ไฟ เป็นชุดในแนวกว้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลเหตุการณ์ ดอกไม้ ไฟ 15,000-20,000 ดอก ผู้เข้าชม 80,000 คน Date: August 27, 2016 เวลาจัดงาน: Day...