Wednesday, June 19, 2024

เฉลิมฉลองแก่เด็กๆ

1-วัฒนธรรม

Nov 11, 2021

IN HARMONY WITH THE SEASONS : ชิจิโกะซัง

จิโตเสะ อาเมะ (ลูกอมพันปี) ขนมที่ให้เด็กๆ ในวันพิเศษนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาว

1-วัฒนธรรม

Oct 4, 2020

IN HARMONY WITH THE SEASONS : ชิจิโกะซัง