เพียงมีตั๋ว SEIBU 1DAY PASS หรือตั๋ว SEIBU 2DAY PASS อยู่ในมือ ก็สามารถขึ้นลงรถไฟสาย Seibu กี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ จะได้เปิดประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นกันอย่างเต็มที่ จะไปเที่ยวชานเมืองหรือเยยี่ม เยอืนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในคาวาโกเอะและชิชิบุเพื่อเพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมในยุคเอโดะ จนเต็มอิ่มก็ย่อมได้ เรียกว่าตั๋วใบนี้เป็นคู่หูเยยี่มยอดที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

การซื้อตั๋วโดยสาร: ราคาและประเภทตั๋วโดยสาร

1000pass.jpg

SEIBU 1Day Pass
1,000 เยน

1500pass.jpg

SEIBU 1Day Pass + Nagatoro
1,500 เยน

2000pass.jpg

SEIBU 2Day Pass
2,000 เยน

3000pass.jpg

SEIBU 2Day Pass + Nagatoro
3,000 เยน

※ เด็กเล็กจ่ายครึ่งราคาจากราคาด้านบน
เสน้ทางที่สามารถใช้ได้: สาย Seibu ทั้งหมด / สาย Seibu ทั้งหมด + สาย Chichibu ภายในพื้นที่ที่กำหนด
※ ยกเว้นสาย Seibu Tamagawa สาย Chichibu ที่สามารถใช้งานได้: ตั้งแต่สถานี Nogami ไปจนถึงสถานี Mitsumineguchi ในกรณีรถไฟด่วนพิเศษ ต้องซื้อตั๋วแยกต่างหากเท่านั้น
เงื่อนไข: ต้อ้งมีพาสปอร์ตต่างชาติ (นอกเหนือจากสัญัชาติญี่ปุ่น) หรือบัตรสมาชิก SEIBU PRINCE CLUB emi
※※ สามารถดูรายละเอียดของบัตรสมาชิก SEIBU PRINCE CLUB emi ได้ที่เว็บไซต์ emi.seibugroup.jp/en/

SEIBU KAWAGOE PASS

ตั๋วเครื่องรางนำโชค
ตั๋วรูปเครื่องรางใบนี้มีจำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น สามารถใช้นั่งรถไฟสาย SEIBU จากสถานี Seibu-Shinjuku, Takadanobaba และ Ikebukuro มาถึงสถานี Hon-Kawagoe ได้อย่างสะดวกสบาย หากต้องการนั่งรถด่วนพิเศษจะต้องชำระแยกต่างหากอีก 500 เยน ตั๋ว น่ารักใบนี้เก็บไว้ เป็นของที่ระลึกได้เลย

SEIBU KAWAGOE PASS สีน้ำเงิน

ราคา: 1,200 เยน
สถานที่จำหน่าย: บริษัทตัวแทนจำหน่าย / สนามบินนาริตะ
รายละเอียด: ใช้นั่งรถไฟธรรมดาไป-กลับระหว่าง สถานี Seibu-Shinjuku สถานี Takadanobaba หรือ สถานี Ikebukuro ไปจนถึงสถานี Hon-Kawagoe รวมตั๋วนั่งรถบัส Koedo 1 Day Pass

SEIBU KAWAGOE PASS สีแดง

ราคา: 700 เยน
สถานที่จำหน่าย: สถานี Seibu-Shinjuku / สถานี Takadanobaba / สถานี Ikebukuro หรือ BicCamera สาขาอิเคบุคุโระและชินจูกุทั้งหมด 6 สาขา รายละเอียด: ใช้นั่งรถไฟธรรมดาไป-กลับระหว่างสถานี Shinjuku สถานี Takadanobaba หรือสถานี Ikebukuro ไปจนถึงสถานี Hon-Kawagoe

หากยื่น SEIBU KAWAGOE PASS ทั้งสองชนิดที่ BicCamera จะได้รับการลดหย่อนภาษี บวกกับส่วนลดอีกสูงสุดถึง 7% (เฉพาะสินค้าที่กำหนด) รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BicCamera

Comments